tiistai 6. marraskuuta 2012

#Kuntavaalit-analyysi

Ajattelin ottaa lyhyesti osaa kuntavaalidatan perkaamiseen ja käsittelyyn. Tähän minut motivoi mm. A-Stream:stä tuttu toimittajana Jaakko Karhu, joka jakoi keräämänsä – Twitter-kavanalle #Kuntavaalit – kerääntyneen keskustelun. Asiaa edisti, että data oli .tsv-muodossa, joten ajattelin, että datan avaaminen ja jatkokäsittely esimerkiksi Excel:ssä olisi siten helppoa ja nopeaa.

Avasin aluksi datan kuitenkin LibreOffice:ssa, jotta sain tallennettua datan uudelleen .csv-muodossa, koska Excel ei oletusarvoisesti – ainakaan minulla – osaa avata .tsv-muotoista tiedostoa oikein. Tämän lisäksi korjasin n. 600 virheellisesti rivitettyä twiittiä säännöllisten lausekkeiden avulla Sublime Text -editorissa. Virheellisesti rivitetyt twiitit oli helppo paikantaa sen perusteella, että rivin ensimmäisenä arvona tuli olla aina yksittäisen twiitin numeerinen id-arvo eikä esimerkiksi kirjaimia.

Näiden toimenpiteiden jälkeen data oli valmis käsiteltäväksi Excel:ssä. Data piti sisällään viisi saraketta, jotka olivat:
 1. Yksittäisen twiitin numeeronen tunniste (ID)
 2. Käyttäjän, joka twiitin oli lähettänyt, käyttäjätunnus (esim. teelmo)
 3. Twiitin lähetyspäivä (esim. 31.10.2012)
 4. Twiitin lähetysaika (esim. 15:44)
 5. Twiitin sisältö
Data oli siis jo lähtökohtaisesti hyvin rakenteistettu eikä sitä tarvinnut siten jatkokäsitellä esimerkiksi pilkkomalla useampiin sarakkeisiin. (Kuva 3)

Analyysin tekemiseen käytin Excel:stä löytyvää Pivot-toiminnallisuutta, jolla sain helposti laskettua, että twiittejä datassa oli mukana yhteensä n. 19 000 kpl:tta. Pivot-taulukkojen avulla on helppoa tutkia datan jakautumista eri sarakkeiden arvoihin perustuen. Ensimmäiseksi tutkin miten twiittien määrä jakautui käyttäjien kesken ja piirsin datasta pylväsdiagrammin. Lopputulos on hyvin perinteinen esimerkki long tail -datasta. Eli pieni osa käyttäjistä oli erittäin aktiivisia kun taas suurin osa osallistui keskusteltuun vain harvoin (Samankaltainen käyttäyminen oli nähtävissä myös Lontoon mellakoista tehdyissä Twitter-analyyseissä). (Kuva 1)

Suurin osa käyttäjistä osallistui keskusteluun vain muutaman kerran. (Kuva 1)
Pivot-taulukosta oli luettavissa, että yksittäisiä twiittaajia datassa oli n. 2 900, joista n. 1 300 twiittasi kanavalle vain kertaalleen. Määrällisesti Top10-twiittaajien lista näytti seuraavalta:
 1. DimitriQvintus (762 twiittiä)
 2. EliasAarnio (319)
 3. EkholmTalas (306)
 4. juffek (274)
 5. jussisalonranta (253)
 6. juhanilohikoski (229)
 7. TimoSoinii (216)
 8. aleksieskelinen (186)
 9. FinlandInc (181)
 10. katleena (175)
Toiseksi halusin katsoa miten twiitit jakautuivat päivittäin. Edelleen Pivot-taulukoissa tämänkaltaisen tiedon esiin tuominen on helppoa. Suosituimmaksi päiväksi osoittautui 25.10., jolloin twiitattiin yhteensä 4 138 kertaa. Päivän suosio selittyy tuona torstaina Yle:n lähettämällä "Kuntavaalit 2012: Loppukiri" -kuntavaalitentillä. Päivien Top6-lista näyttää seuraavalta:
 1. 25.10. (4138 twiittiä)
 2. 24.10. (2183)
 3. 20.9. (1358)
 4. 19.10. (1295)
 5. 27.9. (1271)
 6. 29.10. (1218)
Mielenkiintoista on, ettei itse vaalipäivä (28.10.) nouse listalla kovin korkealle. Keskimäärin seurantajaksolla 20.9.2012 – 31.10.2012 (42 päivää) twiittejä #Kuntavaalit-kanavalle lähetettiin n. 460 kpl:tta (19470 twiittä / 42 päivää). Piirsin myös twiittien päivittäisestä jakautumisesta samankaltaisen pylväsdiagrammin kuin edellä. (Kuva 2)

Suurin päivittäinen keskustelupiikki osui Yle:n vaalitenttipäivälle 25.10. (Kuva 2)
Kolmanneksi tein vielä samankaltaisen analyysin twiittien jakautumisesta tunneittain. Tämän toteuttamiseksi minun piti irrottaa "tunti"-tieto twiitin lähettämisajasta. Onnistuin tekemään tämän Excel:ssä ajamalla jokaiselle twiitille, uudessa lisäämässäni sarakkeessa, seuraavanlaisen komennon.

=JOS(PITUUS(D30)=5;VASEN(D30;2);VASEN(D30;1))

Kyseinen koodi laskee sarakkeessa D rivillä 30 olevan tekstin pituuden merkkeinä ja palauttaa riippuen siitä onko pituus viisi vai ei joko kentän kaksi ensimmäistä tai vain ensimmäisen merkin. Sarakkeessa D on jokaisen twiitin lähetysaika muodossa hh:mm. Kyseinen ehto kahden ensimmäisen tai vain ensimmäisen merkin mukaan ottamisesta oli tehtävä, koska datassa "tunti"-tietoon ei oltu merkitty etunollia, joten ennen klo 10:ntä lähettyistä twiiteistä halusin ottaa mukaan vain ensimmäisen numeron kun taas klo 10:ltä ja sen jälkeen halusin mukaan kaksi ensimmäistä numeroa. (Kuva 3)

Excel:ssä onnistuu melko suurienkin datajoukkojen käsittely vaivattomasti. Hour sarake on luotu time sarakkeen perusteella syöttökentässä näkyvän koodin avulla. (Kuva 3)
Myös twiittien tunnittainen jakauma osoitti, että aktiivisimmat twiittausajankohdat osuivat yhtäaikaisesti TV:n iltaisin tulleiden vaalilähetysten kanssa. (Kuva 4)

Suurin osa keskusteluista ajoittui ilta-aikaan, jolloin myös TV:n vaaliväittelyt pidettiin. (Kuva 4)
Mielenkiintoista tunnittaisessa jakautumisessa on myös aamun korostuminen iltapäivään verrattuna sekä, ettei  keskustelua öisin juuri ollut, joka ei Internet-maailmassa ole niin itsestäänselvä tulos.

Analyysin perusteella minulle heräsi kysymys; ruokkiiko media toiminnallaan Twitter:n käyttöä vai onko Twitter Suomessa itsenäisesti elävä organimisti, jonka media on luonnollisesti ottanut mukaan toimintaansa. Analyysi osoittaa, että keskustelu oli aktiivista kun Twitter sai näkyvyyttä mediassa, mutta muuten keskustelua oli vähemmän. Toinen hyvä kysymys on; onko Twitter:n laaja läsnäolo esimerkiksi TV-lähetyksissä oikeutettua 2 900:n kansalaisen vuoksi. En tarkoita näitä kysymyksiä sinällään kritiikkinä Twitter:n läsnäoloa ja käyttöä kohtaan, mutta mielestäni tulokset ovat mielenkiintoisia.

Huomioitavaa analyysissä on, että tehnyt havainnot ovat vain yhtä hyviä kuin mitä alkuperäinen raakadata on (toki tekijälläkin on osansa). Esimerkiksi Olli Parviainen raportoi Twitter:ssä, että #Kuntavaalit-kanavalle olisi kirjoitettu reilusti yli 30 000 twiittiä. Uskoisin kuitenkin, koska tehdyt havainnot ovat siinä määrin järjellisiä ja tukevat ennakkohypoteeseja, ettei suurta muutosta tapahtuisi vaikka sama analyysi tehtäisiin tälle laajemmalle twiittimäärälle.

Muokkaus 6.11. klo 19:00

Ero Olli Parviaisen ja Jaakon Karhun keräämien twiittimäärien välillä selittyi sillä, että Olli Parviainen oli kerännyt sanan "kuntavaalit" sisältäneet twiitit kun Jaakko Karhu oli kerännyt nimenomaan #Kuntavaalit-kanavalle lähetetyt twiitit.

Twiittien kerääminen aloitettiin vasta 20.9. eli ensimmäisen kuntavaalitentin jälkeisenä päivänä, joten aineisto ei ole tältä osin täysin kattava eikä koko #Kuntavaalit-ilmiötä kuvaava.

Yksittäisten twiittaajien ja twiittien määrää analysoitaessa on huomioitava Nielsenin 90-9-1 -sääntö.Siivoamani data Excel-muodossa on ladattavissa Dropbox-palvelusta. (13MB, .xlsx, suomenkielinen Excel).

Linkit alkuperäisiin raportointeihin Twitterissä:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti