maanantai 10. joulukuuta 2012

Datajournalisti vs. Internet Explorer

Tämä on tarina turhautumisesta ja liian pitkäksi venyneestä päivästä.Tein yhteistyössä Eva Koskisen ja Pekka Palmgrenin kanssa Radar:lle muutaman visualisoinnin koskien amerikkalaisen Capital Group -investointipankin sijoituksia suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Aiheesta julkaistu juttu löytyy täältä: Radar: Anonyma ägare på finska börsen

Visualisointien toteutus ja kasaaminen oli melko suoraviivainen ja nopea prosessi, koska käytin olemassa olevia komponentteja. Tämä oli tarkoituksenmukaista sillä muutamassa päivässä, jotka minulla oli aikaa ei ollut mahdollista lähteä toteuttamaan mitään laajempaa omaa ja uudenlaista toteutusta.

Juttuun toteuttamiani tiedonvisualisointikomponentteja oli kolme:
  1. pallovisualisointi, joka kuvaa Capital Group:n sijoitusten suuruutta yrityksissä. (Kuva 1)
  2. taulukko, josta on mahdollista vertailla tietoja perustuen yrityksen omiin kotisivuihin ja muualta kerättyihin tietoihin. (Kuva 2)
  3. pylväsdiagrammi, joka mahdollistaa valittujen yritysten omistajatietojen tarkastelun. (Kuva 3)
Pallovisualisointi kuvasi Capital Group:n sijoitusten arvoja eri yrityksissä. Värit oli asetettu satunnaisesti USA:n lipun väreihin. (Kuva 1)
Taulukosta oli mahdollista vertailla yksittäisen yrityksen omistajalistaa kahden eri lähteen perusteella. (Kuva 2)
Pylväsdiagrammista oli mahdollista selata halutun yrityksen suurimpia omistajia perustuen vaihtoehtoisesta tietolähteestä kerättyihin tietoihin. (Kuva 3)
Pallovisualisoinnin (Kuva 1) toteutin perustuen esimerkkiin, joka löytyy täältä:
http://vallandingham.me/vis/gates/

Samaa lähdekoodia on hyödynnetty mm. New York Times:n toteuttamassa visualisoinnissa, jossa käsitellään USA:n budjettia.

Pylväsdiagrammin toteutin D3-Generator -palvelun avulla. Muokkasin palvelun tuottamaa koodia vain niin, että käyttäjän oli mahdollista valita pudotusvalikon avulla tarkasteluun haluamansa yrityksen tiedot.

Taulukkovisualisointi toteutettiin leipätekstin sekaan sellaisenaan HTML:n ja CSS:n avulla. Kyseessä oli siis tavallinen <table>-HTML-taulukko.Interaktiiviset visualisoinnit toteutin D3.js-JavaScript-kirjaston avulla. Kirjasto mahdollistaa graafisten elementtien yksinkertaisemman toteuttamisen samaan tapaan kuin jQuery helpottaa tavallisten JavaScript-toiminnallisuuksien toteuttamista. D3.js-kirjasto tarjoaa valmiita funktioita ja toiminnallisuuksia, joiden avulla esimerkiksi kuvassa 3 nähtävien pylväiden piirtäminen onnistuu vain muutaman koodirivin avulla.

D3.js:ää on käytetty maailmalla paljon ja se on Raphaël-kirjaston ohella yksi eniten käytetyistä JavaScript-kirjastoista mitä tulee interaktiviisten visualisointien toteuttamiseen selainympäristöissä. Vaikka D3.js on yleisesti käytetty ei se kuitenkaan ole ongelmaton kaikkien selainten suhteen. Tai pikemminkin kaikki selaimet eivät noudata Internet-standardeja siinä määrin, että D3.js:llä toteutetut visualisoinnit toimisivat niissä aina suoraan. Syyttävä sormi osoittaa tässä etenkin Internet Explorer -selaimeen ja sen vanhempiin versioihin (IE 8 ja vanhemmat).

Myös toteuttamani visualisointien kohdalla jouduin toteamaan, etteivät ne toimi IE 8:n ja vanhemmilla selaimilla. Virheilmotukseksi selain antaa:

CSSStyleDeclaration undefined

joka aiheuttaa, että koko D3.js-kirjasto jää määrittelemättä eikä visualisointi toimi siten lainkaan. Google:n avulla ongelmaan löytää D3.js:ään ja kyseiseen virheilmoitukseen linkittyviä aiheita, mutta mitkään niistä eivät tarjonneet toimivaa ratkaisua, jota olisin voinut hyödyntää.

Tilanne oli sinällään erittäin turhauttava, että visualisointi toimi hienosti missä tahansa modernissa selaimessa. Kuitenkin kun Yleisradio:n hiljainen lupaus on tuottaa sisältöä kaikille kansalaisille velvoittaa se ottamaan huomioon kaikki kohderyhmät. En kuitenkaan halunnut jättää toteutusta tämän lupauksen takia julkaisematta, koska olin käyttänyt jo suhteellisen paljon aikaa visualisointien toteuttamiseen.

Vaihtoehtoina oli pyrkiä korjaamaan virhe ja tekemään D3.js:stä paremmin yhteensopiva Internet Explorer -selaimen kanssa, mutta sinällään tämä tie olisi voinut olla hyvinkin kivinen ja aikataulullisesti haastava, koska toteutus tuli saada ulos seuraavana päivänä. Ratkaisuni oli päätyä toteuttamaan visualisoinneista erilliset versiot vanhemmille selaimille, jotka eivät vaatisi niin monimutkaisia JavaScript-toiminnallisuuksia.

Pallovisualisoinnille (Vis 1) toteutin version, joka toimii myös IE:llä (Vis 2) ottamalla kuvankaappauksen alkuperäisestä versiosta ja lisäämällä kuvankäsittelyohjelmassa eri yritysten tiedot visualisoinnin päälle käsin. Eli sen sijaan, että käyttäjän oli mahdollisuus osoittaa palloja hiirellä näytettiin hänelle kaikki data kerralla (joka ironisesti ehkä osoittautui kyllä paremmaksikin tavaksi esittää data).

Interaktiivinen D3.js toteutus näytti yritysten tiedon käyttäjän viedessä hiiren halutun yrityksen päälle. (Vis 1)
Staattisessa kuvassa kaikki yritysten tiedot olivat esillä heti. (Vis 2)
Pylväsdiagrammivisualisoinnissa taas otin kuvankaappaukset kaikista yksittäisten yritysten tiedoista (Kone, Sampo, Nokian Renkaat, Orion ja Nokia) ja muutin toteutusta niin, että datan interaktiivisen uudelleen piirtämisen sijaan visualisointia hallitaan CSS+JavaScript -toiminnallisuuden avulla. IE:lle optimoitu toteutus toimii niin, että kun käyttäjä klikkaa haluamaansa yritystä, piilottaa JavaScript-koodi CSS:n avulla kaikki muut kuin käyttäjän valitseman yrityksen kuvat näkyvistä. Tämänkaltainen toteutus on siinä määrin yksinkertainen, että edes IE ei pysty sen implementoinnissa epäonnistumaan. (Vis 3 & Vis 4)

Interaktiivisessa pylväsdiagrammissa käyttäjän oli mahdollista osoittaa yksittäisiä pylväitä saadakseen lisätietoja. (Vis 3)
Internet Explorer -selaimelle toteutetussa versiossa yrityksen valinta oli tehty linkkien avulla, jotka mukautuvasti näyttivät ja piilottivat kuvia. (Vis 4)
Leipätekstiin interaktiiviset visualisoinnit upotettiin <iframe>:n avulla seuraavasti:

<!--[if (lt IE 9)&(!IEMobile)]>
<iframe src="http://svenska.yle.fi/dataviz/capitalgroup/juttu3/fallback/index.html?l=se" width="400" height="560" frameborder="0" scrolling="no" style="overflow:hidden;">Laddar...</iframe>
<![endif]-->

<!--[if gte IE 9]><!-->
<iframe src="http://svenska.yle.fi/dataviz/capitalgroup/juttu3/index.html?l=se" width="400" height="560" frameborder="0" scrolling="no" style="overflow:hidden;">Laddar...</iframe>
<!--[endif]-->


Koodissa käytetään IE:n tunnistamia conditional comments -lausekkeita, jotka mahdollistavat IE:lle erityisten koodipätkien kirjoittamisen. Kyseisessä koodissa IE 9:ää vanhemmille selaimille tai IE:n mobiiliselaimelle näytetään yksinkertaistettu "fallback" versio toteutuksesta.

Internet Explorer yhteensopivuuden toteuttaminen vei aikaani siitä kun olisin voinut viimeistellä visualisointeja paremmiksi ja selkeämmiksi, joka aiheutti etenkin pallovisualisoinnin (Vis 1) kohdalla, että en ollut lopputulokseen täysin tyytyväinen.

http://stefanvermaas.nl/wp-content/uploads/2012/08/internet_explorer_fail.jpeg
Suosittelen kaikille esimerkiksi Google Chrome, Mozilla Firefox tai Safari -selaimia, joita käyttäessänne teette minun ja monen muun web-sovelluksia kehittävän ihmisen elämän todella paljon helpommaksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti