keskiviikko 22. elokuuta 2012

Hacks/Hackers Helsinki 15.8.2012

Esiinnyin viime viikon keskiviikkona Hacks/Hackers Helsinki tapahtumassa pressiklubilla, jonne minut pyydettiin Yleisradion edustajana. Etukäteen minun oli kaavailtu puhuvan metadan käytöstä uudistetussa svenska.yle.fi -ympäristössä, jota esittelin tarkemmin ja teknisemmin kesäkuun alussa järjestetyssä DrupalCamp Helsinki -tapahtumassa.

Lähdin kuitenkin muuttamaan DrupalCamp:ssä vetämääni esitystä hieman enemmän journalistisesti kiinnostavampaan suuntaan ja toin mukaan etenkin näkökulmaa miksi metadata on tärkeää ja miten siitä saatavat hyödyt ilmenevät. Lisäksi sisällytin esitykseen minkälaisia dataan perustuvia projekteja olemme julkaisseet ja miten ne ovat menestyneet. Kolmantena kokonaisuutena halusin tuoda esille minkälaisten projektien kanssa työskentelemme tällä hetkellä ja etenkin sen minkälaista dataa näistä projekteista on mahdollisesti tulossa saataville. (Kuva 1)

Tein esityksen kalvot Impress.js-työkalulla. (Kuva 1)
Hacks/Hackers -tapahtumien kohdeyleisö on melko haastava, koska mukana on kaksi hyvin erilaisen taustan omaavaa ryhmää, joiden molempien mielenkiinto olisi toivottavaa saavuttaa. Teknisille ihmisille teknisten ratkaisumallien yksityiskohtainen kuvaaminen voi olla hyvinkin kiinnostavaa kun taas journalisteille itse juttujen sisältö ja ihmisten reaktiot niihin ovat kiinnostavampia.

Onnistuin kuitenkin mielestäni melko hyvin tavoitteessani ja kokonaisuutena tilaisuus oli erittäin onnistunut. Toiset puhujat Olli Parviainen sekä Juuso Parkkinen pitivät hyvät ja informaatiiviset osuutensa verkostoanalyysistä sekä soRvi-projektista. (Kuva 2)

Tapahtuman esitykset videotaltioitiin Jarmo Lahden toimesta. (Kuva 2)
Suuri kiitos järjestäjille sekä tilaisuuden ansiokkaasti taltioinneelle Jarmo Lahdelle. Seuraava Hacks/Hackers Helsinki järjesteltään OKFestival-tapahtuman yhteydessä syyskuussa.

Oman osuuteni kalvot löytyvät täältä ja tilaisuudesta taltioidut esitykset mukaan lukien omani täältä.

tiistai 21. elokuuta 2012

Maakuntadatan visualisointia: Junantuomat

Yle Uutiset teki viime viikolla jutun pääkaupunkiseudun kasvusta ja siitä mistä tämä muuttovoitto Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen ja Kauniaisiin on kotoisin. Muuttotilastodata on saatavissa  tilastokeskukselta ja koska data on numeerista ja paikkaan sidottua oli tahto, että jutun ohessa voitaisiin julkaista myös interaktiivinen karttavisualisointi, joka kuvaisi muuttajien määrä pääkaupunkiseudulle maakunnittain.

Olin aikaisemminkin tehnyt karttavisualisointeja Yle:ssä ja muutenkin, joten päädyin tekemään myös tätä. Ongelma oli, että aikaisemmat karttavisualisointini ovat kuvanneet Suomea kuntatasolla eikä minulla siten ollut valmista toteutusmallia maakuntiin perustuvan datan esittämiseen. (Kuva 1)

Kuntakarttalla olisi mahdollista kuvata maakuntatietoa, mutta kuntarajat epäselventäisivät visualisointia huomattavasti. (Kuva 1)
Oletin kuitenkin, että joku olisi jossain vaiheessa tehnyt myös maakuntatason visualisointia, etenkin nyt kun maanmittauslaitos on avannut oman karttadatansa. Lähdinkin melko suoraviivaisesti suorittamaan Google-hakua hakusanoilla "maakunnat.kml" ja "maakunta.kml". Kml on tiedostoformaatti, jota käytetään karttatiedon kuvaamiseen ja jota Google Maps tukee, jonka vuoksi käytin sitä hakusanassa.

Positiiviseksi yllätyksekseni heti ensimmäinen hakutulos johdatti minut Jaakko Rajaniemen kirjoittamaan blogiviestiin, jonka kommenteissa hän oli jakanut maakuntarajat sisältävän .kml-tiedoston. Loistavaa! Yksinkertaisimmat ratkaisut ovat usein parhaimpia :)

Kml-tiedosto on siis karttatietoa sisältävä tiedostoformaatti, jota Google Maps tulkitsee. Kml-tiedosto on siten mahdollista ladata Google Fusion Tables -työkaluun, jonka avulla onnistuu myös alkuperäisen tilastokeskuksen maakuntadatan yhdistäminen .kml-muotoiseen karttadataan, koska datoissa on yhdistävä tekijä, joka tässä tapauksessa oli maakunnan nimi. Tämä onnistuu Google Fusion Tables -työkalusta löytyvän "Merge" -toiminnon avulla.

Visualisoinnin toteutin hyvin perinteisen kaavan mukaan, jota olen aikaisemminkin käyttänyt visualisoiessani karttapintoja. Väritys kuvaa muuttaneiden määrää niin, että mitä tummempi sävy sitä suurempi muuttajien määrä. Asetin raja-arvot niin, että karttasta tulisi visuaalisesti mahdollisimman rikas kuin, että olisin käyttänyt lineaarisia askeleita, koska Uudenmaalta pääkaupunkiseudulle muuttaneiden määrä on niin moninkertainen muihin maakuntiin nähden, että se olisi biasoinut koko visualisoinnin. Lineaarisella asteikolla koko muu Suomi olisi siis näyttänyt haalealta ja Uusimaa olisi ollut ainoastaan tummemmalla sävyllä. Käyttäjän oli karttaa klikkaamalla mahdollista saada lisätietoja haluamastaan maakunnasta. (Kuva 2)

Kartassa käytettiin värejä kuvaamaan pääkaupunkiseudulle muuttaneiden kokonaismäärä vuosina 2007 – 2011. Karttaa klikkaamalla käyttäjälle näytettiin lisätietoja maakuntakohtaisesti. (Kuva 2)
Helsinkin muuttovoitosta suurimman osan selittää maahanmuutto. Ulkomailta muutto on kuitenkin keskittynyt siinä määrin vain tiettyihin valtioihin, ettei tämän datan visualisoiminen interaktiivisesti maailmankartalla ollut mielestäni mielekästä ja päädyimmekin ratkaisuun, jossa graafikko teki erillisen infografiikan kuvaamaan ulkomailta pääkaupunkiseudulle muuttaneita. Graafikko saikin toteutukseen liitettyä melko näppärästi tiedot valtioista, joista muuttovoitto oli suurin yhdessä manterekohtaisten kokonaismäärien kanssa.

Data ei ehkä sinänsä ollut kovin mielenkiintoista eikä visualisointi tuonut siihen kovinkaan yllättävää uutta näkökulmaa. Suurin muuttoliike tapahtuu sieltä missä ihmisiä on muutenkin eniten. Myöskään vuosittaisia vaihteluita muuttajien määrissä ei ollut havaittavissa. Uutinen oli kuitenkin suosittu, joka kertoo mielestäni, että tämänkaltaiset interaktiiviset visualisoinnit, joiden avulla ihmisten on mahdollista uutisen ohessa rinnastaa toimittajan huomiot oman elinpiirinsä tietoihin ovat mielenkiintoisia.

tiistai 7. elokuuta 2012

"Osaaja haussa, tiedätkö ketään?"

Ei ole ensimmäinen kerta kun minua lähestytään Yle:ssä datajournalismin saralla ja yhä useammin kyseeseen tulee osaajien suositteleminen. Motivaatio ja mielihalu olisi tietysti olla itse mukana toteuttamassa jokaista datajournalismi/visualisointiprojektia, mutta liian monet yhtäaikaiset projektit alkavat näkyä helposti myös työnjäljessä, joka on mielestäni tärkeää pitää korkeana.

Etenkin halu toteuttaa www-pohjaisia, interaktiivisia ja saavutettavia applikaatioita on suuri. Huomaan, että tarvittavia osaajia on vaikeaa löytää ja eikä sellaisten ehdottaminen myöskään minulle ole helppoa. Kirjoitin kuitenkin tänään sähköpostivastauksena hieman kattavamman ohjeistuksen datajournalismiosaajien löytämiseen, jonka voisin kuvitella helpottavan nykyisen suomalaisen datajournalismikentän havainnollistamista, joten jaan sen nyt näin suodatettuna ja siistittynä eteenpäin.Merkittävimpiä suomalaisia datajournalistisia tapahtumia, jotka toistuvat, ovat HSOpen ja Hacks & Hackers. Nämä tapahtumat toimivat hyvinä lähteinä osaavien ihmisten löytämiseen ja etenkin HSOpen:ssa näkee, että osaavia henkilöitä kyllä löytyy. Myös H&H-tapahtumaan osallistujat ovat datajournalistisestivalveutuneita ihmisiä, mutta H&H:ssa tunnelma on enemmän keskustelupainotteinen, kun taas HSOpen on enemmän workshop-henkinen.

Seuraava Hacks/Hackers Helsinki, jossa muuten olen myös itse paikalla puhumassa, järjestetään ensi viikon keskiviikkona 15.8. Tapahtuman Facebook-sivu, jossa lisätietoja, löytyy täältä:
https://www.facebook.com/events/390933390961199/

Hyviä osaajia on mahdollista pongata myös esimerkiksi Apps4Finland-kilpailuun osallistuneiden töiden tekijöiden joukosta:
- http://apps4finland.fi/kilpailutyot/kilpailutyot-2011/
- http://apps4finland.fi/kilpailutyot/kilpailutyot-2010/

Ja tosiaan jo mainitussakin HSOpen:ssa tämän osaamisalueen ammattilaisia käy ja HSNext-blogissa on esitelty tapahtumassa syntyneitä tuloksia, joten myös tätä voi pitää yhtenä osaajien löytymisen lähteenä:
http://blogit.hs.fi/hsnext/aihe/hs-open

Esimerkiksi viimeisimmän HSOpen:n tuotokset löytyvät tästä viestistä:
http://blogit.hs.fi/hsnext/tallaista-datajournalismia-syntyi-hs-open-5ssa.

Tosiaan itselleni tiettyjen henkilöiden suositteleminen on vaikeaa (ja näin julkisesti jopa epäreilua), mutta erinomaisia tyyppejä, jotka tekevät etenkin www:ssä toimivia toteutuksia ovat mm:
- Lauri Vanhala, joka on Suomen Kuvalehdelle tehnyt paljon hienoa jälkeä (http://wanhala.net/).
- Jens Finnäs, joka on varmasti yksi alan johtavista tekijöistä (http://jensfinnas.com/).
- Juuso Koponen, joka omaa etenkin hyvää graafista näkemystä (http://informaatiomuotoilu.fi/).Eli mikäli koet olevasi HTML5-osaaja ja olet kiinnostunut visualisointien tekemisestä Yle:ssä töitä olisi tarjolla. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi minuun niin voin tarjota tarkempia yhteystietoja.